ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝ่ายประถมศึกษา) ได้จัดงานวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2563 ขึ้นในวันที่ 18 สิงหาคม 2563 เพื่อจุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม ให้กับนักเรียนได้เกิดประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อย่างครบถ้วน เรียนรู้อยางสนุกสนาน โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้

     

     

     

คลิกดูภาพทั้งหมดได้ที่นี่ครับผม