ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรอง ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้นในวันที่ 25 - 26 ธันวาคม 2562

โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมค่ายลูกเสือสำรองในครั้งนี้

เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจการลูกเสือไทย สร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียน ส่งเสริมการเรียนรู้ฝึกทักษะด้านต่าง ๆ

ให้เหมาะสมกับวัย บรรยากาศเป็นไปอย่างสนุกสนาน

scount p1-3-001   scount p1-3

scount p1-3-002   scount p1-3-003

scount p1-3-004   scount p1-3-005

คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมดได้ที่นี่ครับผม