nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจครูแดร์ จากสถานีตำรวจภูธรสว่างแดนดิน คณะครู นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จัดกิจกรรมพิธีรับมอบเกียรติบัตรครูแดร์ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรครูแดร์ ปีการศึกษา 2565  ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพัน ความปรารถนาดีต่อกัน บรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ครับ