nikorn@banngon.ac.th
contact-us : 042-707317

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

วันศุกร์ ที่ 24 มีนาคม 2566 นางมะลิวัลย์ เขื่อนศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน จัดกิจกรรมพิธีปัจฉิมนิเทศและมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนขั้นอนุบาล และชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจในความสำเร็จ และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีงามระหว่างครูกับนักเรียน เป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงออกซึ่งความรัก ความผูกพัน ความปรารถนาดีต่อกัน บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักและความซาบซึ้ง ระหว่างศิษย์และครู รวมทั้งผู้ปกครองที่มาร่วมแสดงความยินดี

  

ภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่ครับผม