Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายวิญญู ไชยทะ
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
  • วุฒิสูงสุด: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำวิชาศิลปะ
  • การติดต่อ: -
Read 439 times Last modified on วันอาทิตย์, 04 สิงหาคม 2562 17:17