Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาวกนกพร หันจางสิทธิ์
  • ตำแหน่ง: ครู
  • วุฒิสูงสุด: ค.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.1/4
  • การติดต่อ: -
Read 709 times Last modified on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 09:35