บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (23)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวอมรรัตน์ คำสงค์
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด วท.บ.วิทยาศาสตร์(ชีวฯ)
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวกมลพร ปัญญาหลวง
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิสูงสุด ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายจตุพล กำจัดภัย
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิสูงสุด ศษ.บ.พลศึกษา
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวชุติมา สรรพโส
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิสูงสุด ค.บ.การศึกษาปฐมวัย
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชา
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวูกริยากร ศรีรังกรณ์
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิสูงสุด -
 • หน้าที่หลัก -
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 2 จาก 2