Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางปริศนา ชาประดิษฐ์
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิสูงสุด: ค.บ.บรรณารักษ์
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ป.2/3
  • การติดต่อ: -
Read 788 times Last modified on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 05:25