ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

   โรงเรียบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ได้จัดพิธีไหว้ครู ประจำปี 2562 เพื่อแสดงถึงความเคารพกตเวทีต่อครูบาอาจารย์ ผู้ซึ่งได้ประสิทธิ์ประสาทวิชาให้แก่ลูกศิษย์ สะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิด ความรัก ความเมตตา ของครูและศิษย์ ระดับอนุบาลถึงระดับประถมศึกษา วันที่ 13 มิถุนายน 2562 ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจัดพิธีในวันพฤหัสบดีที่ 20 มิถุนายน 2562

IMG 8363   IMG 8244

IMG 7579   DSC 3648

DSC 3731   DSC 3742

 

ภาพกิจกรรมทั้งหมดตามลิงค์ครับ