ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

      นายแกล้วกล้า  ประชานันท์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126   เป็นประธูานมอบใบประกาศนียบัตร แก่นักเรียนที่จบการศึกษาระดับช้นมัธยมศึกษาที่ 3   ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 (ฝ่ายมัธยมฯ) บรรยากาศเต็มไปด้วยความปิติยินดีของนักเรียน คณะครูและผู้ร่วมงาน

DSC 0146  DSC 0149

DSC 0151  DSC 0162

DSC 0172  DSC 9817

 

ประมวลภาพกิจกรรมทังหมดตามลิงค์ครับ