ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

วันที่ 11-12 เมษายน 2561 คณะครูและบุคลากร คณะกรรมการสานศึกษา ผู้ปกครอง ศิษย์เก่าและนักเรียนโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ร่วมกันระดมทุนทอดผ้าป่าเพื่อสร้างรั้วโรงเรียน

DSC 4149  DSC 4144

DSC 3788  DSC 3804

DSC 3817  DSC 3999

DSC 4081  DSC 4109

DSC 4166  DSC 4250

DSC 4260  IMG 9083

IMG 9090  IMG 9123

ประมวลภาพกิจกรรม คลิกที่นี่ครับ