ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

นายแกล้วกล้า  ประชานันท์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับ ม.3  ปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 27 มีนาคม 2561 ณ หอประชุมจตุพิทย์ 

IMG 8675  IMG 8432

0011  008

003  004

ภาพกิจกรรมอัลบั้มที่ 1 คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรมอัลบั้มที่ 2 คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรมอัลบั้มที่ 3 คลิกที่นี่