ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

กิจกรรมงานพี่ลาน้อง น้องส่งพี่ จัดขึ้นเนื่องในโอกาสที่นักเรียนที่จะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2560 นี้ เพื่อเป็นการส่งเสริมความรัก ความผูกพันต่อสถาบัน และความสามัคคีระหว่างนักเรียน  รุ่นพี่รุ่นน้อง

 DSC 1587mp9  DSC 1632mp9

DSC 1328mp1  DSC 1332mp2

DSC 1455mp3  DSC 1482mp4

DSC 1494mp5  DSC 1524mp7

DSC 1526mp5  DSC 1535mp8