เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

กิจกรรมค่ายวิชาการ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 ประจำปีการศึกษา 2560 ได้ดำเนินการจัดกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์ด้านต่าง ๆ อย่างสนุกสนาน ให้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลายนอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนของตนเอง บูรณาการครบทั้ง 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์เป็นประธานในพิธี จัดขึ้นในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา

                     vicha001     vicha003

                     vicha002     vicha004

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่