ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

       ผู้อำนวยการและคณะครูต้อนรับคณะศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากโครงการศึกษาและทดลองกระบวนการส่งเสริมการอ่านที่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหาการอ่านออกเขียนได้ ภายใต้โครงการ Chevron Enjoy Science 2560

 

                         chevron001     chevron006

                         chevron002     chevron003

                         chevron004     chevron005

คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมดที่นี่