ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายในประจำปี 2560 เพื่อเป็นการพัฒนา  ด้านทักษะ สุขภาพและพลานามัยที่สมบูรณ์ ยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรม  จริยธรรม   สร้างความสามัคคี   รักสถาบันตนเองแก่นักเรียนและรักการออกกำลังกาย เป็นประจำ  อย่างยั่งยืน  ระหว่างวันที่ 15-17 พฤศจิกายน 2560  ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

DSC 3202  DSC 3280

DSC 3234  DSC 3230

DSC 3350  DSC 3360

DSC 3409  DSC 3428

  DSC 3231  DSC 3221

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน 15 พฤศจิกายน 2560 ระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรมการแข่งขัน 16 พฤศจิกายน 2560 ระดับประถมศึกษา คลิกที่นี่

ภาพกิจกรรมการแข่งขันระดับ มัธยมศึกษา  คลิกที่นี่

ประมวลภาพพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน คลิกที่นี่ ครับ