ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 โรงเรียนแกนนำปฐมวัยต้นแบบ จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยโดยพัฒนาครู พ่อแม่ ผู้ปกครองเด็กปฐมวัน "เรื่องการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย" ประจำปี 2560 โดยมีท่านผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2 นายไพรวัลย์ จันทะนะ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม ณ โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน วันที่ 15 กันยายน 2560 

                    anuban006      anuban004

                    anuban005      anuban003

                    anuban002      anuban001

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด