ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาผู้นำนักเรียนอาเซียน (ASEAN Youth Leader-AYL) โดยมีท่านรองผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 2 ดร.เจริญ ราชโสภา เป็นประธานในพิธีเปิด จัดขึ้นในวันที่ 1-2 กันยายน 2560 ณ หอประชุมรวมใจสามัคคี สพป.สกลนคร 2 คณะวิทยากรจากโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

                       AYL001        AYL003

                       AYL004        AYL007

คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ชุดที่ 1

คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ชุดที่ 2

คลิกเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด ชุดที่ 3