ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

               โรงเรียนได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ขึ้นในวันที่ 11 สิงหาคม 2560 ณ หอประชุม (ฝ่ายประถม) โดยมีท่านรองผู้อำนวยการวิจิตร สายสิงห์ เป็นประธานในพิธี ซึ่งในการจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดกิจกรรมพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และระลึกถึงพระ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงความเคารพต่อมารดาผู้มีพระคุณ เพื่อให้นักเรียนได้แสดงออกในทางที่ถูกที่ควร  เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างแม่กับลูก เพื่อให้เกิดความผูกพันธ์ระหว่างแม่กับลูก

                    mathor 11        mathor 09

                    mathor 08        mathor 07

                    mathor 04        mathor 02

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม ชุดที่ 1

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรม ชุดที่ 1