ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

คณะอดีต ส.ส.วิรัตน์ ตยางคนนท์ และโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์ฯ  แบ่งปันน้ำใจแก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมที่บ้านคันชา บ้านธาตุทอง และพี่น้องชาวสกลนครที่ประสบอุทกภัย 31 กรกฎาคม 2560

                    N003      N005

                    N006      N002

                    N001      N007

คลิกเพื่อเข้าชมุภาพกิจกรรมทั้งหมด