ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

คณะสภานักเรียน เดินทางไปศึกษาดูงานการทำงานของคณะสภานักเรียนที่โรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม นำทีมโดยท่านรองนิมิตร สัตถาผล พร้อมกับคณะครูที่รับผิดชอบ ในวันที่ 28 มิถุนายน 2560 ซึ่งได้รับการต้อนรับจากผู้บริหาร คณะครู และสภานักเรียนจากโรงเรียนอุ้มเหม้าประชาสรรค์เป็นอย่างดี และได้ร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ พร้อมกับแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสภานักเรียน ได้รับความรู้และประสบการณ์กลับมาเพื่อพัฒนาโรงเรียนต่อไป

                   yc01       yc02

 

                    yc03        yc04

คลิกเพื่อเข้าชมภาพกิจกรรมทั้งหมด