ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย เสด็จ แก้วแสนเมือง

คณะครูจากโรงเรียนอนุบาลศรีสุทโธ เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กับทางโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 โดยมีท่านผู้อำนวยการแกล้วกล้า ประชานันท์ คณะฝ่ายบริหาร และคณะครูส่วนหนึ่งให้การต้อนรับในช่วงบ่าย วันที่ 22 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา

         suto05         suto06

 

         suto04         suto02

 

         suto01         suto03

คลิกเพื่อเข้าชมภาพทั้งหมด