ข่าวสารทั่วไป

เขียนโดย Super User

            โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126 ฝ่ายมัธยมฯ  จัดกิจกรรมการอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญรุ่นใหญ่ (ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3) ประจำปีการศึกษา 2562  ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126  ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2563

 DSC 9155   DSC 8355

DSC 8393   DSC 9117

DSC 9352    DSC 9432  

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด