ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User

mp126-61

 ดาวน์โหลด ประกาศคลิกที่นี่ครับ

ปฏิทินการรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ที่

รายการปฏิบัติ

วันที่

1

เปิดรับสมัคร

25 - 28 มีนาคม 2561 

2

สอบคัดเลือก

31  มีนาคม 2561

3

ประกาศผลสอบ

4  เมษายน 2561

5

รายงานตัว มอบตัว ประชุมผู้ปกครอง

5  เมษายน  2561

6

เรียนปรับพื้นฐาน

30 เมษายน – 11 พฤษภาคม 2561

7

เปิดเรียน

16  พฤษภาคม  2561

  mp126-01-61-page-001
mp126-01-61-page-002