ข่าวประชาสัมพันธ์

เขียนโดย Super User

Untitled-11

 

ประกาศโรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์มิตรภาพที่ 126

เรื่อง รับสมัครครูอัตราจ้างสำหรับห้องพิเศษ วิชาเอก ภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ตำแหน่ง

อัตราเงินเดือน 8,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติ
   1. มีใบประกอบวิชาชีพครู

   2. อายุตั้งแต่ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
   3. หากมีประสบการณ์ด้านการสอนภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


การรับสมัคร
     ตั้งแต่ 18 - 22 พฤษภาคม 2560 ไม่เว้นวันหยุดราชการ


การสอบข้อเขียน / สัมภาษณ์/ประกาศผลการสอบคัดเลือก
     วันที่ 23 พฤษภาคม 2560  เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป


วันทำสัญญา /เริ่มปฏิบัติหน้าที่  วันที่ 24 พฤษภาคม 2560


ผู้สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์  042 - 766805  หรือ 081 - 9535899 (รองฯวิจิตร)