บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (24)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวฐานิตา ภูจันหา
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.5/3
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางศรชา พัฒนโพธิ์
 • ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชา
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายอภิศักดิ์ อ่อนพฤษ์ภูมิ
 • ตำแหน่ง ครู คศ.1
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาดนตรี
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวกนกวรรณ บุราณสาร
 • ตำแหน่ง ครู
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.5/1
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวพรเพ็ญ เฟื่องฟู
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.5/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวกนิษฐา วารีย์
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาภาษาไทย ป.5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายบัญชา ศิลาลัย
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวฐิตาพร แก้ววะระ
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.ทัศนศิลป์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาศิลปะ
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 2 จาก 2