บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 (19)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวพรเพ็ญ เฟื่องฟู
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำชั้น ป.5/4
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวกนิษฐา วารีย์
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาภาษาไทย ป.5
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวฐิตาพร แก้ววะระ
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา ค.บ.ทัศนศิลป์
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาศิลปะ
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 2 จาก 2