Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายวิญญู ไชยทะ
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
  • วุฒิการศึกษา: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำวิชาศิลปะ
  • การติดต่อ: -
Read 295 times Last modified on วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 07:43