Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายอนิวัติ สุขพอดี
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ก.ศบ.วิทยาศาสตร์เกษตร
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำวิชาหน้าที่พลเมือง
  • การติดต่อ: -
Read 294 times Last modified on วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 07:47