Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางรุจิรา ตั้งกุลบริบูรณ์
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ป.4/1
  • การติดต่อ: -
Read 334 times Last modified on วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 07:19