Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาวกนกพร หันจางสิทธิ์
  • ตำแหน่ง: ครู
  • วุฒิการศึกษา: ค.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.1
  • การติดต่อ: -
Read 512 times Last modified on วันอาทิตย์, 19 มีนาคม 2560 16:28