Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาวเจนจิรา ขันธวิชัย
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
  • วุฒิการศึกษา: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น
  • การติดต่อ: -
Read 420 times Last modified on วันจันทร์, 13 มีนาคม 2560 18:19