Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายธีรศักดิ์ ไชยทะ
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการ
  • วุฒิการศึกษา: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.1/5
  • การติดต่อ: -
Read 572 times Last modified on วันจันทร์, 20 มีนาคม 2560 08:10