Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายไพโรจน์ บุราณสาร
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ศษ.บ.การประถมศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.1/1
  • การติดต่อ: -
Read 556 times Last modified on วันจันทร์, 06 มีนาคม 2560 11:20