Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางยุพยงค์ ศรีนุกูล
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.1/3
  • การติดต่อ: -
Read 365 times