Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางโชติกา คำน้อย
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิสูงสุด: ศษ.ม.บริหารการศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.2/1
  • การติดต่อ: -
Read 647 times Last modified on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 09:37