Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาวพัชนีวรรณ ศรีเวียงธวัช
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิสูงสุด: ศษ.บ.การประถมศึกษา
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.3/2
  • การติดต่อ: -
Read 380 times Last modified on วันอาทิตย์, 04 สิงหาคม 2562 21:27