Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นายสมัย ดอกไม้งาม
  • ตำแหน่ง: ครูชำนาญการพิเศษ
  • วุฒิการศึกษา: ค.บ.คณิตศาสตร์
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำชั้น ม.1/3
  • การติดต่อ: -
Read 489 times Last modified on วันจันทร์, 08 มกราคม 2561 14:41