บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

บุคลากรชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 (20)

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวอมรรัตน์ คำสงค์
 • ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นางสาวเอื้ออารีย์ ไชยศรี
 • ตำแหน่ง -
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชา
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายเทพศักดา แสนโคตร
 • ตำแหน่ง ครูอาสา
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
 • การติดต่อ -

Additional Info

 • ชื่อ-สกุล นายอนุวัฒน์ สุขพอดี
 • ตำแหน่ง ครูอาสา
 • วุฒิการศึกษา -
 • หน้าที่หลัก ครูประจำวิชาคอมพิวเตอร์
 • การติดต่อ -
หน้าที่ 2 จาก 2