Rate this item
(0 votes)

Additional Info

  • ชื่อ-สกุล: นางสาววริศรา อุปัญญ์
  • ตำแหน่ง: ครูอัตราจ้าง
  • วุฒิสูงสุด: วท.บ.ชีววิทยาประยุกต์
  • หน้าที่หลัก: ครูประจำวิชาวิทยาศาสตร์
  • การติดต่อ: -
Read 549 times Last modified on วันอังคาร, 06 สิงหาคม 2562 05:36